16.12.2022 / 18.00 hod. / Žilina – estrádna sála Domu odborov

ROCKOVÉ VIANOCE 2022 – 22. ročník