18.12.2020 / 18.00 hod. / Žilina – estrádna sála Domu odborov

ROCKOVÉ VIANOCE 2020 – 22. ročník