28.05.2022 / 19.00 hod. / Humenné – pred budovou MsKS

HUMENSKÉ ŠVEJKOVÉ DNI 2022