ČIARY

1.
Tak mi napíš na seba návod dať mi smieš
kde svoj vesmír máš
Vieš byť nežná, keď znovu zúri, že náš vzťah
Je vojna svetov, snáď

Bridge
Mám ťa mám do dlaní vrytú v čiarach
sudičky nás dvoch vedú
Viem, už viem v dobrom, či v zlom tu máš ma
odpusť mi, lieč ma, keď padám

Ref.
Do prachu pri kraji ciest
prstom ti píšem, že chcem
Po tichu čítať ti z pier
Viac už nemusíš blúdiť, nemusíš, viem už čo chcem

2.
Tak mi už napíš na seba návod daj mi daj
snáď ho zvládnem sám
Do tvojich dlaní na život môj ti návod dá
sám vládca nocí a rán

Bridge
Mám ťa mám do dlaní vrytú v čiarach
sudičky nás dvoch vedú
Viem, už viem v dobrom, či v zlom tu máš ma
odpusť mi, lieč ma, keď padám

Ref.
Do prachu pri kraji ciest
prstom ti píšem, že chcem
Po tichu čítať ti z pier
Viac už nemusíš blúdiť, nemusíš, viem už čo chcem