DO NEBA VOLÁM

1. Lámeš mi krídla, zásah, dostávam skrat
V prekliatej diaľke miesto má každý z nás
Tá diaľka láme krídla, do neba volám

R: Úú, vraj v nebi je fajn
Pod hladinou sa plazí každý sám
Úú, dám všetko, čo mám
Vráť sa mi späť, chcem hladiť Tvoju tvár
Úú, Bože prosím, len raz

2. Do duší vchádza náhle prekliaty chlad
Na Tvojom čísle viac nik už nepovie „čau“

R: Úú, vraj v nebi je fajn
Pod hladinou sa plazí každý sám
Úú, dám všetko, čo mám
Vráť sa mi späť, chcem hladiť Tvoju tvár
Úú, bez Teba je zle
Čas zostal stáť a v duši všetko vrie
Úú, Bože prosím, len raz