MALÝ PRINC

1. 100.000 slov je zdá sa zbytočných,
tak bolí to, keď stojíš na vlastných.
Zrazu zlý je svet a lásky niet – tá išla preč,
a s kým je ten, čo vravel: „Mám Ťa rád“?

2. Spoznávaš, čo poznáš iba z kníh,
vieš jak bolí čas nocí prebdených.
Tak zlý je svet, zrazu váhaš keď láska dvoch tiel,
chce vziať čo máš, no ráno lásky niet.

Ref: Malý princ ten z Tvojho sna,
s ním tak ľahko neprehráš,
kde sa stratil, kto ho má?
Malý princ ten z Tvojho sna,
kráčal (tančil) s Tebou kým Ťa mal
s jeho láskou neprehráš.

3. Je zvláštne ráno, smútok štyroch stien,
a táto noc, z nej ostal iba tieň.
Tak zlý je svet a lásky niet – tá išla preč,
a s kým je ten, čo vravel: „Mám Ťa rád“?