NEBO SPÍ

1. Ako veľký valec
Valcuje nás tento svet
Každý deň sa vraždí a ľudia ten svoj kríž si musia vliecť

2. Až raz v zemi skončím láska
Možno pochopím o čom je svet
Snáď v nebi skončím alebo nie aj tak bolí to čakanie

Pref: Sedem dní v týždní
K zemi ma tlačí hlúposť, rozum spí
Kto naše kroky vedie nevie nik

Ref: Nebo spí
Boh má brány zavreté
Nebo spí
Nikto nevie kam odišiel
Nebo spí
Niekto linky odpojil
Nebo spí
Svet účty neplatil

3. Neviem kto je tu šéfom
Prečo je svetu tak zle?
Má zápchy a vracia je odbitý
Nik nevie čo sa smie

Pref: Sedem dní v týždni
Správy sú smutné zázrakov už niet
Sedem dní v týždni bolíš ma môj svet

Ref: Nebo spí
Boh má brány zavreté
Nebo spí
Nikto nevie kam odišiel
Nebo spí
Niekto linky odpojil
Nebo spí
Svet účty neplatil