PRÍĎ

1. Tie z krásnych rán, kým nie som sám
Príď vzdialená, adresou som zdá sa ja

Ref: Láska, príď, skús ma nájsť
Za Tebou ísť len kam
Za Tebou bez veľkých slov, chcem ísť len kam

2. Príď, vzdialená, skús nájsť cestu k nám
Príď, veď aj keď spím, ku mne vstúp, ja Ti naletím

Ref: Láska, príď, skús ma nájsť
Za Tebou ísť len kam
Za Tebou bez veľkých slov, ísť len kam

Ref: Láska, príď, veď aj keď spím
Ku mne vstúp, ja Ti naletím
Za Tebou bez veľkých slov, ísť len kam