SNÍVAM

1. Keď hviezdy jasné spievajú nad nami
Keď noc sa začne a deň je za nami
Aj lampy driemu, tak vtedy je OK
Opustím telo a bdiem, v duši mám zrazu mier

2. Keď svetlo zhasne, stratí sa za obzor
Hneď je tak krásne, sny hrajú ten svoj zbor
Aj Ty si Láska v tej tme tak zmámená
Do noci odetá vieš na pery vyčariť smiech

R1: Vzlietnem tam ku hviezdam
A tam opravím Mir nech nespadne k nám
Vzlietnem s Tebou ku hviezdam
A tam zašepkám – rád Ťa mám

3. Keď hviezdy jasné s pavučín spletú sieť
Pred ktorou nedá sa nikam uletieť
Láska nás drží v tom svojom objatí
Vtedy chcem pre Teba zniesť do dlaní svetla a hviezd

R2: Vzlietnem tam ku hviezdam
Nie som superman, viem len že chrániť Ťa mám
Vzlietnem tam ku hviezdam
Iba pre Teba veď tak rád Ťa mám